Special Price
Best Price
Special Price
Best Price

Στην συγκεκριμένη σελίδα μπορείτε να αγοράσετε οποιοδήποτε ηλεκτρικό σκούτερ της εταιρείας μας είτε στην τιμή της αγοράς με διαφορετικούς τρόπους

(Special Price), Ανά διαστήματα η εταιρεία wheeigive έχει ειδικές προσφορές για να αποκτήσετε ηλεκτρικό σκούτερ με τις ανάλογες προϋπόθεσης 

(Best Price) Αγοραστέ το ηλεκτρικό σκούτερ της εταιρείας μας στην τιμή της αγοράς με όποιον τρόπο σας εξυπηρετεί περισσότερο

(Special Offer) Εδώ υπάρχουν ειδικές προσφορές που κρατούν ορισμένο χρονικό διάστημα. Το συγκεκριμένο πεδίο δεν είναι πάντα ανοιχτό