Επιδότηση 2020 (κινούμαι Ηλεκτρικά) - Wheelgive | Ηλεκτρικά Scooter

Επιδότηση 2020 (κινούμαι Ηλεκτρικά)

Η επιδότηση ηλεκτρικών οχημάτων 2020 είναι προ του πυλών και σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία που έχει στην κατοχή της η εταιρεία ηλεκτρικών σκούτερ wheelgive ο κάθε καταναλωτής που θα προβεί σε αγορές η επίσημες προ-παραγγελίες με ημερομηνία από της 07/08/2020 θα μπορεί να τις καταθέσει στο σύστημα του προγράμματος κινούμε ηλεκτρικά κατά την εγγραφή του και θα έχει δικαίωμα επιδότησης.

 

Οι έγγραφες θα ξεκινήσουν στις 24/08/2020 ενώ το σύστημα είναι είδη ανοιχτό άλλα μονό για δοκιμαστική χρήση καθώς καμιά εγγραφή που θα γίνει πριν της 24 Αύγουστου δεν θα προσμετρηθεί. Το link για την επιδότηση και την εγγραφή θα το βρείτε στο  http://kinoumeilektrika.ypen.gr. Η επιδότηση άφορα 20% προ φόρων για τα ηλεκτρικά σκούτερ (scooter) και 40% προ φόρων για τα ηλεκτρικά ποδήλατα. Υπάρχει ακόμα και δικαίωμα απόσυρσης παλαιών οχημάτων με όφελος 400€ σε περίπτωση αγοράς ηλεκτρικού σκούτερ

 

Δικαίωμα στην επιδότηση με τα μέχρι τώρα στοιχεία έχουν

  • Όλα τα φυσικά πρόσωπα και ιδιώτες και δικαιούνται ένα όχημα ανά ΑΦΜ
  • Όλες οι εταιρείες (ΑΕ , Ε.Ε., Ο.Ε., Ε.Π.Ε.,) ανεξάρτητου μεγέθους δικαιούνται τρία οχήματα ανά Α.Φ.Μ.
  • Εάν η εταιρεία έχει δραστηριότητα σε νησιωτικό δήμο δικαιούται έως 6 οχήματα ανά Α.Φ.Μ.

 

Ποια είναι τα βήματα για να αποκτήσετε την επιδότηση

  • Επιλέγετε το ηλεκτρικό σκούτερ της εταιρείας Wheelgive που θέλετε να αποκτήσετε
  • Σας δίνεται επίσημο προτιμολόγιο με σφραγίδα και υπογραφή ώστε να μπορέσετε να το καταθέσετε στην αίτηση της επιδότησης που θα κάνετε
  • Καταχωρείτε τα στοιχεία σας στην ιστοσελίδα του προγράμματος επιδότησης κινούμε ηλεκτρικά από της 24/08/2020 στο http://kinoumeilektrika.ypen.gr και επισυνάπτετε τα στοιχεία από την επίσημη προσφορά η το τιμολόγιο η την απόδειξη της αγοράς

 

Σε περίπτωση που το κατάστημα δεν έχει ετοιμοπαράδοτο όχημα που θέλουμε τι κάνουμε

Η κρατική επιδότηση σας δίνει το δικαίωμα αναμονής έως 6 μήνες. Σας δίνει την προέγκριση και μόλις παραλάβετε το όχημα σας το εξοφλήσετε και έχετε στην κατοχή σας το επίσημο τιμολόγιο/ απόδειξη τότε το εισάγετε στο σύστημα και παίρνετε την κρατική επιδότηση που αντιστοιχεί στο όχημα σας

 

Τι εννοεί όταν λέει επιδότηση 20% προ φορών

Το κράτος επιδοτεί το 20% από την καθαρή αξία αφαιρώντας το Φ.Π.Α. δηλαδή εάν ένα όχημα κάνει 1240€ αφαιρώντας το Φ.Π.Α. το καθαρό ποσό που μας μένει είναι 1000€ από αυτά το 20% είναι 200€ αυτά επιδοτεί το κράτος και σας τα δίνει πίσω μετά την εξόφλησης και την προσκόμιση του τιμολόγιου της αγοράς

 

Για να πάρετε περισσότερες πληροφορίες για την δράση ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ επικοινωνήστε στα τηλέφωνα: 2131513640 , 2131513643, 2131513797, 2131513124 , 2131513139 από τις 10:00 το πρωί έως τις 18:00 το απόγευμα η στο email: support.kinoumeilektrika@prv.ypeka.gr
Ιστοσελίδα: http://kinoumeilektrika.ypen.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *